logo
Địa chỉ: Số 21 Đường số 1, KDC CityLand (18 Phan Văn Trị), Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028.66.86.1643 - Email: entecvn@yahoo.com
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường
Stt Số QCVN Tên QCVN Ngày có hiệu lực Ngày mất hiệu lực
1 QCVN 01:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến Cao su thiên nhiên Ngày 03/8/2008  
2 QCVN 02:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt CTR Y tế Ngày 03/8/2008 Ngày 01/03/2013  - thay bằng QCVN 02:2012/BTNMT
3 QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế Ngày 01/03/2013  
4 QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của KLN trong đất Ngày 03/8/2008 Ngày 01/03/2016  - thay bằng QCVN 03-MT:2015/BTNMT
5 QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh Ngày 01/01/2010 Ngày 01/01/2014  - thay bằng QCVN 05:2013/BTNMT
6 QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong khí xung quanh Ngày 01/01/2010  
7 QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại Ngày 01/01/2010  
8 QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt Ngày 16/01/2009 Ngày 01/03/2016  - thay bằng QCVN 08-MT:2015/BTNMT
9 QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm Ngày 16/01/2009 Ngày 01/03/2016  - thay bằng QCVN 09-MT:2015/BTNMT
10 QCVN 10:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ Ngày 16/01/2009 Ngày 01/03/2016  - thay bằng QCVN 10-MT:2015/BTNMT
11 QCVN 11:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản Ngày 16/01/2009 Ngày 01/03/2016  - thay bằng QCVN 11-MT:2015/BTNMT
12 QCVN 12:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước nước thải công nghiệp giấy và bột giấy Ngày 16/01/2009  
13 QCVN 13:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước nước thải công nghiệp dệt may Ngày 16/01/2009 Ngày 01/06/2015  - thay bằng QCVN 13-MT:2015/BTNMT
14 QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước nước thải sinh hoạt Ngày 16/01/2009  
15 QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất BVTV trong đất Ngày 16/01/2009  
16 QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ Ngày 01/01/2010  
17 QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ Ngày 01/01/2010  
18 QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học Ngày 01/01/2010  
19 QCVN 22:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện Ngày 01/01/2010  
20 QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng Ngày 01/01/2010  
21 QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Ngày 01/01/2010 Ngày 15/02/2012 - thay bằng QCVN 40:2011/BTNMT
22 QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn Ngày 01/01/2010  
23 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn Ngày 15/02/2011  
24 QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung Ngày 15/02/2011  
25 QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế Ngày 15/02/2011  
26 QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu Ngày 15/02/2011  
27 QCVN 30:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải lò đốt chất thải công nghiệp Ngày 28/12/2010 Ngày 01/03/2013  - thay bằng QCVN 30:2012/BTNMT
28 QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp Ngày 01/03/2013  
29 QCVN 38:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh Ngày 15/02/2012 Ngày 01/03/2016  - thay bằng QCVN 08-MT:2015/BTNMT
30 QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu Ngày 15/02/2012 Ngày 01/03/2016  - thay bằng QCVN 08-MT:2015/BTNMT
31 QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Ngày 15/02/2012  
32 QCVN 41: 2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng Ngày 01/03/2012  
33 QCVN 43:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích Ngày 12/12/2012  
34 QCVN 44:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ Ngày 12/12/2012  
35 QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh Ngày 01/01/2014  
36 QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước Ngày 01/01/2014  
37 QCVN 51:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép.  Ngày 01/01/2014  
38 QCVN 52:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép.  Ngày 01/01/2014  
39 QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm Ngày 01/06/2015  
40 QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt Ngày 01/03/2016  
41 QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển Ngày 01/03/2016  
42 QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của KLN trong đất Ngày 01/03/2016  
43 QCVN 60-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu Ngày 01/03/2016  
44 QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản Ngày 01/03/2016  
45 QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất Ngày 01/03/2016  
Chia sẻ:
Tin liên quan
HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
2019 Copyright © TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (ENTEC) . Web Design by Nina.vn
Hotline: 028.66.86.1643
Chỉ đường icon zalo Zalo: SMS: 028.66.86.1643