logo
Địa chỉ: Số 21 Đường số 1, KDC CityLand (18 Phan Văn Trị), Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028.66.86.1643 - Email: entecvn@yahoo.com
HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VACNE)

 

 

 

Vietnam Association for Conservation of Nature and Environment

+ Địa chỉ :Tầng 9, Khách sạn Công đoàn,14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Tel         : +84.4.3942080

+ Fax        : +84.4.3942079

+ E-mail   : vn@vacne.org.vn

+ Website : www.vacne.org.vn

 

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam được thành lập theo quyết định số 299/CT ngày 23/11/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Từ đó đến nay Hội đã trải qua 6 lần Đại hội vào các năm 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 và 2013.

 

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

 

1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường (BVTNMT) trong nhân dân, góp phần đưa nội dung BVTNMT vào chương trình giảng dạy trong các trường học.

 

2. Vận động nhân dân thực hiện đúng luật pháp, tích cực đóng góp công sức cho các hoạt động BVTNMT và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ môi trường , tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật và các quy định về BVTNMT.

 

3. Huy động và tổ chức hội viên tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, luật pháp và biện pháp liên quan đến BVTNMT; thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh doanh, về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội khi được yêu cầu.

 

4. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trình độ kiến thức và khả năng của hội viên trong công tác BVTNMT, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về BVTNMT.

 

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.

 

LÃNH ĐẠO HỘI

 

*  Chủ tịch: TS Nguyễn Ngọc Sinh

 

* Các Phó chủ tịch:

 

- GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng

- PGS.TS Bùi Cách Tuyến

- GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh

- KS. Nguyễn Điểu (phụ trách miền Trung)

- GS. TS Lâm Minh Triết (phụ trách miền Nam)

- PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe - Tổng thư ký (chung)

- PGS.TS. Phùng Chí Sỹ  - Tổng thư ký (Văn phòng phía Nam)

- PGS.TS. Lê Bắc Huỳnh - Tổng thư ký Hội ( Văn phòng Hà Nội)

  

 
 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* Ban Chấp hành Trung ương

* Ban Thường vụ

* Ban Kiểm tra - Trưởng ban, PGS.TS. Lê Bắc Huỳnh

* Hội đồng Thi đua Khen thưởng - Chủ tịch, GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng

* Hội đồng Khoa học kỹ thuật - Chủ tịch, GS.TS. Đặng Kim Chi

* Hội đồng Cây Di sản Việt Nam - Chủ tịch, GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh

* Ban Cộng đồng bền vững – Trưởng Ban, GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ

* Ban Phản biện xã hội – Trưởng Ban, PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe

* Ban Phát triển nguồn lực  - Trưởng Ban Nguyễn Ngọc Khôi

* Ban Truyền thông môi trường – Trưởng Ban, TS. Trần Văn Miều

 

 Tính đến hết tháng 12 năm 2013, số hội thành viên và cơ sở trực thuộc của VACNE đã lên đến 175, bao gồm các lĩnh vực và nhiều địa phương khác nhau. Cụ thể là:

* Các đơn vị trực thuộc (Viện, Trung tâm,...): 18

* Các chi hội tại các Bộ, ngành, viện nghiên cứu: 25

* Các hội thành viên tại các địa phương: 25

* Các hội thành viên tại các trường đại học: 13

* Các tổ chức phi chính phủ là hội thành viên: 21

* Hội thành viên trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, truyền thông: 8

* Các doanh nghiệp - hội thành viên: 65

Chia sẻ:
HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
2019 Copyright © TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (ENTEC) . Web Design by Nina.vn
Hotline: 028.66.86.1643
Chỉ đường icon zalo Zalo: SMS: 028.66.86.1643